Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής περιόδου για τον Θεσπιακό

Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
Απόλλων – Παύλο
Θεσπιακός – Πανγεωργικός
Παναλίαρτος – Δαύλεια
Παναθηναϊκός – Πήγασος
Υψηλάντης – Λεοντάρι
Ρεπό: Άσκρη

2η αγωνιστική
Άσκρη – Απόλλων
Παύλο – Θεσπιακός
Πανγεωργικός – Παναθηναϊκός
Δαύλεια – Υψηλάντης
Λεοντάρι -Πήγασος
Ρεπό: Παναλίαρτος

3η αγωνιστική
Απόλλων – Θεσπιακός
Παναλίαρτος – Άσκρη -
Παναθηναϊκός – Παύλο
Λεοντάρι – Πανγεωργικός
Πήγασος – Δαύλεια
Ρεπό: Υψηλάντης

4η αγωνιστική
Παναλίαρτος – Απόλλων
Θεσπιακός – Παναθηναϊκός
Άσκρη – Υψηλάντης
Παύλο – Λεοντάρι
Δαύλεια – Πανγεωργικός
Ρεπό: Πήγασος

5η αγωνιστική
Απόλλων – Παναθηναϊκός
Υψηλάντης – Παναλίαρτος
Λεοντάρι – Θεσπιακός
Πήγασος – Άσκρη
Δαύλεια – Παύλο
Ρεπό: Πανγεωργικός

6η αγωνιστική
Υψηλάντης – Απόλλων
Παναθηναϊκός – Λεοντάρι
Παναλίαρτος – Πήγασος
Θεσπιακός – Δαύλεια
Άσκρη – Πανγεωργικός
Ρεπό: Παύλο

7η αγωνιστική
Απόλλων – Λεοντάρι
Πήγασος – Υψηλάντης
Δαύλεια – Παναθηναϊκός
Πανγεωργικός - Παναλίαρτος
Παύλο – Άσκρη
Ρεπό: Θεσπιακός

8η αγωνιστική
Πήγασος – Απόλλων
Λεοντάρι – Δαύλεια
Υψηλάντης – Πανγεωργικός
Παναλίαρτος – Παύλο
Θεσπιακός – Άσκρη
Ρεπό: Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική
Απόλλων – Δαύλεια
Πανγεωργικός – Πήγασος
Παύλο – Υψηλάντης
Άσκρη – Παναθηναϊκός
Θεσπιακός – Παναλίαρτος
Ρεπό: Λεοντάρι

10η αγωνιστική
Πανγεωργικός – Απόλλων
Πήγασος – Παύλο
Λεοντάρι – Άσκρη
Υψηλάντης – Θεσπιακός
Παναθηναϊκός – Παναλίαρτος
Ρεπό: Δαύλεια

11η αγωνιστική
Παύλο- Πανγεωργικός
Άσκρη – Δαύλεια
Θεσπιακός – Πήγασος
Παναλίαρτος – Λεοντάρι
Παναθηναϊκός – Υψηλάντης
Ρεπό: Απόλλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: